Brazilian butt lift – BBL

Våra kroppsideal varierar över tid och under senare år har en fyllig och rund rumpa blivit allt populärare. Kända personer med kanske överdrivet stora bakdelar har satt fokus på rumpan. I våra skandinaviska länder varierar dock idealen jämfört med latinamerikanska länder. Men det finns många som upplever att rumpan är för platt och önskar en mer atletisk bak. Andra vill ha fylligare och kurvigare former. Vi är förstås födda med olika kroppsformer. En del har en lite plattare rumpa även i yngre ålder, medan andra upplever att formerna förändras och rumpan faller ihop med åldern eller efter graviditeter. Nu när tekniken finns att forma och fylla rumpan har BBL blivit en operation som allt fler frågar efter.

Operation

För att fylla och forma rumpan suger man fett från andra delar på kroppen. Operationen går ut på att flytta fett från ett ställe till ett annat. Man kan bara använda fett från sin egen kropp. Särskilt ”kärlekshandtagen” och området runt midjan är ett bra ställe att ta fettet från eftersom det förstärker effekten av ingreppet. Vi kan också kombinera ingreppet med fettsugning på andra delar som exempelvis låren. Innan vi sprutar in fettet i rumpan separerar vi fettcellerna från vätska och blod. Fettet används för att ge projektion (put) och form. Hur mycket av det insprutade fettet som överlever beror dels på individuella variationer, men också på hur du sköter dig efter operationen. Operationen görs i narkos och tar cirka två timmar beroende på hur många områden som ska fettsugas.

Resultat

Den extra projektion (put) som rumpan får efter operationen förstärks av att vi fettsugit i midjans område. Rumpan får ett spänstigare och ungdomligare utseende. Resultatet beror mycket på just dina förutsättningar. Ingreppet är inte lämpligt för alla. Det tar månader att se slutresultatet som beror av hur mycket fett som överlevt. Mellan hälften och två tredjedelar av det man sprutar in brukar överleva och ge rumpan sin nya form.

Uppföljning

Du kommer tillbaka till kliniken efter cirka en vecka. Då tar vi bort stygnen efter fettsugningen. Det tar många månader innan du kan se slutresultatet eftersom det kan svullna på de områden som vi har fettsugit lång tid efter operationen. Det tar några månader innan det går att se hur mycket fett som har överlevt, i början är även rumpan svullen. Efter ungefär ett halvår kallar vi dig till en slutkontroll för att stämma av att du är nöjd med resultatet.

Efterförlopp och konvalescens

När det gäller BBL är efterförloppet är helt avgörande för resultatet. Det fettet som har flyttats till rumpan måste få bästa möjliga chans att överleva. Det betyder att du inte ska sitta eller ligga på rumpan de första 4–6 veckorna. Du kan ha en rullad handduk eller liknande att lägga under sittbenen så du inte trycker på det opererade området. För att fettet ska få en chans att läka in är rökning absolut förbjudet. Du ska också ha en gördel på de områden som vi har fettsugit. Under 4–6 veckor ska du undvika träning och andra större aktiviteter. I undantagsfall kan sjukskrivning vara motiverat.

Risker och komplikationer

Precis som alla kirurgiska ingrepp har Brazilian Butt Lift risker. Blödning och infektionsrisk finns vid all kirurgi, men är inte vanligt vid BBL. I USA där antalet BBL har ökat dramatiskt de senaste åren har flera fall av allvarliga komplikationer med så kallat fettemboli inträffat. Fettemboli beskrivs lättast som fettproppar i blodbanan. De uppstår om fettet felaktigt eller av misstag sprutats in i blodkärlen. Fettemboli kan få allvarliga komplikationer och det har inträffat dödsfall.

Boka tid för en konsultation och prata med en specialist för att komma fram till vad som är bäst för dig.