Integritetspolicy

Senast uppdaterad 28-Feb-2023

Denna integritetspolicy beskriver policyerna för Elite Clinic Borén & Lewin Plastikkirurgi AB, Odinslundsgatan 25, Göteborg 412 66, Sverige, e-post: info@eliteclinic.se, telefon: +46(0)31-181900 om insamling, användning och utlämnande av dina uppgifter som vi samlar in när du använder vår webbplats ( eliteclinic.se ). (“tjänsten”). Genom att besöka eller använda tjänsten samtycker du till insamling, användning och avslöjande av din information i enlighet med denna integritetspolicy. Om du inte samtycker till detsamma, vänligen gå inte in på eller använd tjänsten.

Denna integritetspolicy kan ändras när som helst utan föregående meddelande till dig och kommer då att publiceras på tjänsten (eliteclinic.se). Vi rekommenderar därför att du regelbundet granskar denna sida.

Information vi samlar in:

Vi kommer att samla in och behandla följande personlig information om dig:

  • Namn
  • E-post
  • Telefonnummer

Hur vi använder din information:

Vi kommer att använda den information som vi samlar in om dig i följande syften:

  • Marknadsföring/ PR
  • Riktad reklam
  • Hantera bokning och/eller beställning

Om vi vill använda din information för något annat syfte kommer vi att be dig om samtycke.

Hur vi delar din information:

Vi kommer inte att överföra dina personuppgifter till tredje part utan att begära ditt samtycke, utom under begränsade omständigheter enligt beskrivningen nedan:

  1. Annonstjänster (t ex Google Ads och Facebook)
  2. Analystjänster (t ex Google Analytics)
  3. Datainsamling (t ex Hotjar)

Vi kräver att sådan tredje part endast använder personlig information vi överför till dem för det ändamål till vilket det överfördes och att inte behålla den längre än vad som krävs för uppfylla nämnda syfte.

Vi kan även behöva dela din personliga information för att: (1) följa tillämpliga lag, förordning, domstolsbeslut eller annan juridisk process; (2) genomdriva dina avtal med oss, inklusive denna integritetspolicy; eller (3) för om din användning av tjänsten bryter mot eventuella tredje parts rättigheter. Om tjänsten eller vårt företag slås samman eller förvärvas av annat företag kommer din information att vara en av de tillgångar som överförs till den nya ägaren.

Hur vi lagrar din information:

Vi kommer att behålla din personliga information hos oss i upp till 24 mån eller så länge vi behöver det för att uppfylla syftena den samlades in för som beskrivs i denna Integritetspolicy. Vi kan behöva behålla viss information längre perioder som t.ex journalföring/rapportering enl tillämplig lag eller av andra legitima skäl som upprätthållande av juridiska rättigheter, bedrägeriförebyggande etc. Kvarvarande anonym information och samlad information som inte identifierar dig (direkt eller indirekt), kan komma att lagras på obestämd tid.

Dina rättigheter:

Beroende på vilken lag som gäller kan du ha rätt att få tillgång till och korrigera eller radera din personuppgifter eller få en kopia av dina personuppgifter, begränsa eller invända mot den aktiva bearbetning av dina uppgifter, dra tillbaka ditt samtycke som du gett oss till behandla dina uppgifter, lämna in ett klagomål till myndighet. Kontakta oss då på info@eliteclinic.se. Vi kommer att svara på din begäran i enlighet med tillämplig lag.

Observera att om du inte tillåter oss att spara och behandla de personuppgifter som krävs för tjänsten eller dra tillbaka samtycket att behandla detsamma för nödvändiga ändamål kanske du inte kan komma åt eller använda tjänsten fullt ut.

Om cookies:

Läs om hur vi använder cookies och ändra dina val kring samtycke i vår Cookie Policy som du når här >>.

Säkerhet:

Säkerheten gällande dina data är viktig för oss och vi vidtar alla rimliga åtgärder enligt gällande lagar för att förhindra förlust, missbruk eller obehörig ändring av din information. Vi kan inte garantera absolut säkerhet och följaktligen kan vi inte garantera eller garantera säkerheten för all information du överför till oss och du gör det alltid på egen risk.

Tredjepartslänkar och användning av din information:

Vår tjänst kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss. Denna integritetspolicy omfattar inte integritetspolicyn och annat för tredje parts räkning eller deras tjänster som kan nås via en länk på eliteclinic.se. Vi rekommenderar att du granskar sekretesspolicy för varje enskild webbplats du besöker. Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehållet, integritetspolicyn eller praxis för tredje parts webbplatser eller tjänster.

Dataskyddsombud / Klagomål:

Om du har några frågor eller funderingar angående behandling av din information hos oss kan du maila vår klagomålshandläggare på Elitklinik Borén & Lewin Plastikkirurgi AB, Odinslundsgatan 25, E-post: info@eliteclinic.se. Vi kommer att hantera ditt ärende i enlighet med tillämplig lag.