Lipödem

Lipödem är ett tillstånd som uppmärksammats mycket inom plastikkirurgin under senare år. Trots det är det fortfarande få inom läkarkåren generellt som känner till tillståndet och svårt för patienterna att få hjälp i den offentliga vården. Tillståndet drabbar främst kvinnor och visar sig som oproportionerlig fettfördelning. Vanligtvis är underkroppen betydligt kraftigare än överkroppen och fettväven är också smärtsam. Att lätt få blåmärken på benen är också ett typiskt tecken liksom en stumhet. Det finns inget blodprov eller undersökning man kan göra för att säkert ställa diagnosen utan det är en sammanvägning av vad patienten berättar och kliniska fynd. Gränsdragning mellan en normal fettfördelning är ibland svår men ibland självklar. Den typiska patienten har kraftiga vader, lår och stuss men även armar kan drabbas.

Det vanliga är att sjukdomen börjar i samband med en hormonell omställning såsom pubertet, graviditet eller övergångsåldern.  Många kvinnor med lipödem har haft besvärligt under uppväxten på grund av sin kraftiga stuss och många har fått utstå nedsättande och kränkande kommentarer.

Behandlingen består av dels kompressionsbehandling som gärna skall provas ut av specialintresserad fysioterapeut eller lymfterapeut. Fettsugning är också en behandling som ofta har god effekt på både volym och smärta.

Operationen

Vid fettsugning av lipödem använder vi en metod som kallas PAL, power assisted liposuction. Operationen görs i narkos och tar ca 2 timmar beroende av hur mycket som skall fettsugas. Vid lipödem handlar det ofta om stora volymer som fettsugs och stora mängder vätska som byts ut i kroppen.

Resultat

Volymsminskningen kommer direkt, men då det kvarstår svullnad en lång tid efter operationen är det absolut nödvändigt att använda kompressionsplagg för att uppnå bästa resultat. Slutresultatet tar många månader att uppnå då huden skall ges möjlighet att dra sig samman. Vi ser ofta en god effekt på smärta och ”stumhet” i benen.

Uppföljning

Efter ca 1 vecka kommer du tillbaks för att se att det läker som det ska. Vi tar bort stygnen som sitter över insticken. Önskar du ytterligare besök är du välkommen att boka in det.

Efterförlopp och konvalescens

Kompressionsplagg skall användas 4-6 månader och har stor betydelse för slutresultatet. Vi ser gärna att du går på LPG eller lymfmassage efter operationen. Sjukintyg varierar beroende på jobb men ett par till några veckor är vanligt. Det krävs smärtstillande mediciner den första tiden.

Risker och komplikationer

Som vid all kirurgi kan blödning och infektion uppstå men det är ovanligt vid fettsugning. Blodpropp är en allvarlig komplikation och vi ger dig ofta blodförtunnande sprutor för att minska risken. En viss risk för känselstörning efter fettsugning av underben föreligger då känselnerverna på underbenen ligger relativt ytligt. Vid större fettsugningar finns risk för saltbalansrubbningar.

Boka tid för en konsultation och prata med en specialist för att komma fram till vad som är bäst för dig.