Uttag av bröstimplantat – Explant – Kapsulektomi – “En Bloc”

 

Det finns olika anledningar till att kvinnor som tidigare gjort en bröstförstoring väljer att ta ut silikonimplantaten. Anledningen att man en gång la in dem kan ha varit för att rekonstruera eller förstora brösten. Oavsett orsak kan implantaten tas ut med eller utan den kapsel som alltid bildas kring ett bröstimplantat.

”Kapsel” kallas den ärrhinna som kroppen bildar kring ett insatt implantat, oavsett om det är ett bröstimplantat eller något annat implantat. De flesta som söker en plastikkirurg för att ta ut sina bröstimplantat upplever inte några problem med dem men har tröttnat på dem eller vill helt enkelt inte längre ha ett konstgjort material i kroppen. Oftast räcker det med att avlägsna implantaten och den nedre delen av kapseln. Anledningen till att en del av kapseln tas bort beror på att den annars kan innesluta vävnadsvätska och gammalt blod som då kan bli kvar som en vätskeansamling.

EN BLOC

För de kvinnor som upplever symtom från brösten eller andra symtom som hänförs till ”breast implant illness” rekommenderar vi total kapsulektomi. Då tar vi förutom proteserna även tar bort all kapselvävnad som finns. Vi försöker alltid göra detta som en sk ”en bloc” dvs att kapseln och implantatet tas ut i en enhet. Om det finns en tjock kapsel är detta lättare och vid en tunn kapsel är det svårare och ibland omöjligt eftersom det lätt går hål på kapseln. I de fall protesen är sönder är det en mycket stor fördel att ta ut kapseln som en bloc men om detta inte går suger vi ut den söndriga silikonprotesen innan kvarvarande kapselvävnad tas bort. Det spelar egentligen ingen roll om protesen tas ut med kapseln ”en bloc” eller var för sig, det viktiga är att allt kommer ut.

Om protesen är placerad under den stora bröstmuskeln ligger kapselgolvet/baksidan ner mot revbenen och musklerna mellan revbenen. I vissa fall sitter den så hårt att det finns risk för en skada på lungsäcken som kan orsaka en lungkollaps, en sk pneumothorax. I de fall en tunn kapsel sitter hårt nedåt mot revbenen måste man noga väga för och nackdelar med att ta bort denna istället för att låta den sitta kvar. Med största sannolikhet uppkommer inga besvär med att lämna den nedre/bakre delen av kapsel.

Om enbart implantat tas ut gör vi en såryta i kapseln så den läker ihop, det är ofta en mycket enkel operation med väldigt liten risk för efterblödning. Det behövs sällan sjukskrivning och man är snabbt på benen efter operationen. Vi tar bort allt främmande material men den kroppsegna kapseln lämnas.

Vid en kapsulektomi är det högre risk för efterblödningar och vi lägger ofta dränage. Att blödningsrisken ökar är för att kapseln är mycket kärlrik och det bildas en relativt stor såryta.

Det kan behövas sjukskrivning efter en kapsulektomi och det är lite längre återhämtningstid än om bara implantatet tas ut.

Efter en vecka återkommer du till oss för en kontroll av såret och efter ytterligare 6-12 månader återvänder du till oss för en slutkontroll. 

ÅTERSTÄLLA ANATOMI OCH BRÖST

Beroende på bröstens form och storlek rekommenderar vi ibland ett bröstlyft i samband med uttaget. I många fall kan dock huden dra ihop sig så det kosmetiska resultatet blir bra utan ytterligare operationer. Särskilt om implantaten legat bakom muskeln kan det bli en mer naturlig byst efter uttaget och det kan vara tillräckligt.

Om man fortsatt önskar lite mer volym än den egna bysten men inte vill ha silikonimplantat kan vi göra fettransplantation av egen fettvävnad till brösten.

Boka tid för en konsultation och prata med en specialist för att komma fram till vad som är bäst för dig.