Top surgery

Det har blivit vanligare att inte känna igen sig i vår vanliga binära uppfattning av kvinnor och män. Att känna sig som transperson eller icke binär, engelskans non-gender, har ökat kraftigt de senaste åren. Både ansökningar om utredning och diagnoser för transsexualism har ökat vilket gjort redan långa väntetider inom den offentliga vården ännu längre. 

Att genomföra könskorrigerande kirurgi av genitalia kräver att man bytt juridiskt kön men långt ifrån alla är intresserade av det. Många är mycket besvärade av den kvinnliga bysten och vill ha en platt eller mer maskulin bröstkorg som det enda kirurgiska ingrepp. Det kan vara dels för att få bort det kvinnliga symbolvärdet men också för att man uppfattar brösten som mer besvär än glädje. Att ständigt stänga in sig i bröstförminskande kompressionsplagg är jobbigt. Denna typ av ingrepp kallas ofta för top surgery.

Operationen

Beroende av hur stor byst du har rekommenderar vi olika ingrepp. Små bröst utan ”häng” kan ofta opereras ut genom ett litet snitt vårtgårdskanten eventuellt med tillägg av fettsugning för att få bättre konturer. Större bröst med vårtgård och bröstvårta under bröstvecket lämpar sig bäst för en operation som lämnar efter sig ett ärr längs med bröstmuskelns nedre kant och där man antingen transplanterar vårtgårdarna som sk fria hudtransplantat eller bevarar en mindre mängd vävnad för att ge blodcirkulation till vårtgården. Om man bevarar en mindre mängd vävnad får man oftast behålla känseln i vårtgårdarna vilken går förlorad om man gör  transplantat.

Risker och komplikationer

Det finns inga riskfria operationer, det kan uppstå komplikationer. Även vid en denna operationen uppstår ibland vissa komplikationer som exempelvis infektion eller sårglipor.

De vanligaste komplikationerna är:

  • Sårinfektion, som behandlas med antibiotika.
  • Sårglipor som tar några extra veckor att läka ihop.
  • Känseln försämras i vårtgården.

Ovanliga komplikationer är:

  • Transplanterad vårtgård läker in dåligt och ärromvandlas.

Vi vet att komplikationerna ökar vid rökning. Därför är rökstopp ett absolut krav.

Så här går operationen till

På morgonen träffar du din kirurg som går igenom operationen en gång till och svarar på dina eventuella frågor. För att få ett bra resultat vid operationen är det viktigt att planera väl. Det innebär bland annat att vi ritar på brösten för att se var vårtgården ska placeras om den skall flyttas och hur vi ska skära bort överflödig hud, körtel och fett.

Operationen görs i narkos och tar cirka 1-2,5 timmar beroende på bland annat bröstens storlek. Efter operationen stannar du på uppvaksavdelningen några timmar och får lite att äta. Vi använder framförallt självupplösande stygn men är det ett hudtransplantat sitter även vanliga stygn som tas bort efter en vecka.

Uppföljning

En vecka efter operationen kommer du för ett första återbesök. Då kontrollerar vi sår, byter tejp och förband. Vävnaden är svullen efter operationen och ibland kan det ena bröstet vara mer svullet än det andra. Det jämnar ut sig med tiden, men räkna med att det tar minst ett halvår innan man kan se slutresultatet. Ärr går igenom olika mognadsfaser även om det på utsidan ser läkt ut. Det tar minst ett år innan alla faser har passerat och ärret börjar blekna bort. Då gör vi en sista kontroll av resultatet och hur du uppfattar din byst. Vi vill att du ska vara nöjd med resultatet.

Konvalescens

Du är på benen igen dagen efter operationen. De första dagarna får du lite starkare smärtstillande läkemedel. Sedan räcker det oftast med värktabletter som Panodil eller Alvedon. Om du har ett fysiskt krävande arbete sjukskriver vi dig i cirka tre veckor. Under den första månaden ska du vara försiktig med tunga lyft och hård fysisk träning.

Boka tid för en konsultation och prata med en specialist för att komma fram till vad som är bäst för dig.