REKONSTRUKTION AV BRÖST, EFTER BRÖSTTUMÖR ELLER FÖREBYGGANDE KIRURGIttag av bröstimplantat

 

Tyvärr är det många kvinnor som drabbas av bröstcancer varje år och grunden i behandlingen är kirurgi. Brösttumören avlägsnas med en bit av bröstet eller med hela det drabbade bröstet, sk mastektomi. Den kirurgiska behandlingen kompletteras ofta, men inte alltid, med strålbehandling, cellgifter och antihormonella läkemedel.

För de flesta kvinnor som får sitt bröst bortopererat upplevs det som mycket jobbigt och många beskriver att de förlorat lite av sin kvinnlighet. Samtidigt får de en rad rent praktiska bekymmer. Det kan vara allt ifrån att den lösa bröstprotesen i bh:n faller ut under en simtur, svårt att bära upp en klänning och känna sig trygg i intima situationer.

Det finns flera metoder att rekonstruera ett bröst, se nedan. Beroende på när i förloppet rekonstruktionen görs delar man in dem i direktrekonstruktion och sen/sekundär rekonstruktion. I den förra återskapas bröstet under samma operation som bröstet tas bort och i den sena görs först mastektomi och en tid senare görs ytterligare en eller flera operation/er där bröstet återskapas.

Primärrekonstruktion är överlägsen de sena rekonstruktionerna dels känslomässigt för den drabbade kvinnan men även utseendemässigt. Ibland kan dock inte en direktrekonstruktion genomföras till följd av en särskilt aggressiv brösttumör. Grundinställningen är numer att bröstvårta och vårtgård alltid kan sparas vid en direktrekonstruktion men det finns undantag om tumören sitter för nära eller i vårtgården.

De kvinnor som har en ärftlig hög risk att drabbas av bröstcancer väljer ibland att förebyggande ta bort sina bröst, sk profylaktisk mastektomi. Oftast görs då en direktrekonstruktion av bröstet. Risken att drabbas av bröstcancer efter en profylaktisk mastektomi är mindre än den som kvinnor i allmänhet har.

Vi på Elite Clinic har en lång och mycket gedigen kunskap kring denna typen av kirurgi och särskilt de överlägsna direktrekonstruktionerna. Dr Richard Lewin har under många år varit ansvarig för bröstrekonstruktioner efter bröstcancer, profylaktiska direktrekonstruktioner och bröstmissbildningar på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Dr Carolina Borén har opererat kvinnor som drabbats av bröstcancer på såväl Sahlgrenska sjukhuset som på Gävle sjukhus under flera år.

Beroende på om det finns en bröstcancer eller om det är en förebyggande operation används olika operationsmetoder. Även om bröstet redan tagits bort pga cancer finns olika operationsmetoder att välja på när vi återskapar bröstet, en viktig skiljelinje för metodval är om den tidigare behandlingen innefattat strålning.

DIREKTREKONSTRUKTION

  • Profylaktisk (förebyggande) mastektomi med direktrekonstruktion. Bröstet ersätts med ett silikonimplantat eller i vissa fall en expanderprotes. Den egna vårtgården bevaras och protesen stöds med en sk dermal slynga (en slynga av läderhuden). Om förutsättningarna inte tillåter att använda den egna läderhuden kan istället ett syntetiskt nät (exv TigR) användas.
  • Om en brösttumör skall tas bort och direktrekonstruktion göras kan förutom metoden ovan det ibland finnas anledning att tillföra egen vävnad till bröstet. Ett alternativ kan då vara att använda ryggmuskeln Latissimus dorsi. Med metoden ”short scar LD” kan delar av muskeln användas utan att ge något ärr på ryggen.

SEKUNDÄR REKONSTRUKTION

Om bröstet redan tagits bort till följd av en brösttumör kan vi göra en sk sekundär bröstrekonstruktion där vi återskapar bröstet. En viktig faktor i valet av operationsmetod är om området är strålbehandlat. Strålbehandlingen är bra för att bekämpa bröstcancer och minska risken för återfall men det försvårar en del rekonstruktionsmetoder.

EJ STRÅLBEHANDLAT

Vid rekonstruktion av icke strålad vävnad kan i princip samma metoder som vid direktrekonstruktion användas. Ofta är dock vävnaden stram och kan behöva töjas ut, expanderas, innan ett silikonimplantat läggs in.

  • Expandermetoden, vid en första operation placeras en expanderprotes under bröstmuskeln. Denna fylls successivt på med koksalt för att långsamt töja ut muskel och hud. Efter några månader kan expandern bytas ut till permanent silikonimplantat vid ett andra operationstillfälle.
  • Silikonimplantat, om ett mindre implantat önskas och vävnaden tillåter kan det permanenta implantatet läggas läggas in direkt, utan expandering.
  • Killambå, en metod där vävnaden vid sidan av bröstet används för att ge lite extra hud och underhudsfett till bröstet. En silikonprotes används i tillägg.

STRÅLBEHANDLAT

Om bröstkorgen är strålbehandlad finns en grundprincip att tillföra frisk, ostrålad vävnad. Antingen enbart eller i kombination med en silikonprotes. I Sverige är de vanligaste metoderna:

  • Latissimus dorsimetoden, ryggmuskel och hud från ryggen flyttas fram till bröstet. Lämnar ett ärr på ryggen som ofta kan döljas under en bh.
  • DIEP-lambå (Deep Inferior Epigastric Perforator) en del av magens hud och fett används till att återskapa bröstet. En avancerad operation som kräver mikrokirurgi. Denna metod görs inte på Elite Clinic i nuläget.

När bröstets volym och form har återskapats återstår rekonstruktion av bröstvårta och vårtgård. 

För att uppnå ett bra kosmetiskt resultat kan det ibland behövas korrigeringar eller extra små operationer. Vanligt är fettransplantation, ”lipofilling”, för bättre form och mjukhet på bröstet men fettinjektioner kan också påverka strama ärr.

DET ANDRA BRÖSTET

För att uppnå bättre symmetri mellan det återskapade bröstet och det friska kvarvarande bröstet gör vi ofta någon form av korrigerande kirurgi på det icke rekonstruerade bröstet. Vanligtvis är det ett bröstlyft eller en bröstförminskning men även en kombination av lyft och inlägg av silikonprotes  är vanligt.

Att ha drabbats av cancer i det ena bröstet skapar ibland en så stark oro hos kvinnan att hon väljer att ta bort bröstet på den andra sidan också. I de fall kan en kombinationsoperation göras, på ena bröstet görs en sekundär rekonstruktion och på andra sidan en profylaktisk mastektomi med direktrekonstruktion.

Eftersom alla kvinnor är unika och har olika förutsättningar för att återskapa ett bröst som ska tas bort eller har tagits bort kan en exakt planering göras först efter konsultation hos oss på Elite Clinic. Välkommen till oss!

Boka tid för en konsultation och prata med en specialist för att komma fram till vad som är bäst för dig.