Pannlyft/Ögonbrynslyft

När vi åldras minskar ansiktets fyllighet, huden blir mindre elastisk och för en del innebär det att pannans hud förlängs så att ögonbrynens placering blir alltför låg. Resultatet blir en känsla av för mycket hud på ögonlocken. För att hålla uppe ögonbrynen och på så vis förbättra synen så rynkar man ofta pannan.

Behandling och operation

Ibland kan olika injektioner, som blockerar de muskler som drar ner ögonbrynen, vara lösningen på låga ögonbryn och huvudvärk. Nackdelen är att man behöver ta dem var sjätte månad. En operation ger ett mer permanent resultat. Det finns flera olika metoder.

Operationer

Pannlyft:

Ett klassiskt ingrepp för att lyfta upp ögonbrynen och släta ut en rynkig panna. Nackdelen är ett långt ärr i hårlinjen eller i håret med risk att känseln försämras i pannan. Den här metoden kan övervägas om du har en hög panna och en lugg som kan täcka ett ärr.

Endoskopiskt pannlyft:

Genom tre stycken mindre portar i hårbärande område kan pannan lyftas med titthålsinstrument och förankras med krokar så kallade Endotine som successivt försvinner. Fördelen är att det blir små ärr, dessutom är det liten risk att känseln i pannan påverkas. Nackdelen är en sämre effekt av ögonbrynslyftet.

Ögonbrynslyft med övre ögonlocksoperation:

Samtidigt som man gör en övre ögonlocksplastik placeras Endotine ovanför ögonbrynen via snittet. Fördelen är att plattorna sitter nära ögonbrynen vilket ger ett bra lyft. Nackdelen är att plattorna kan kännas som en upphöjning på pannan innan de börjar lösas upp.

Direkt ögonbrynslyft:

När man skär bort huden strax ovan ögonbrynet får man ett mycket exakt och bra ögonbrynslyft. Ärret läker oftast mycket bra, men kommer alltid att finnas kvar över ögonbrynet. Kvinnor som målar ögonbrynen döljer ofta ärret.

   

Risker och komplikationer

De olika metoderna har olika risker. Vi försöker alltid göra ärren så små som möjligt. Därför är de endoskopiska pannlyften med små snitt bra. Ett direkt ögonbrynslyft ger en mycket bra effekt men samtidigt ett mer synligt ärr. Vilken metod som är lämplig för just dig kommer Carolina eller Richard att diskutera med dig under konsultationen.

  • Sämre känsel i vissa områden i pannan.
  • Ärr, av olika längd beroende på metod.
  • Att lyftet inte blir så stort som planerat beroende på metod.

Så här går operationen till

På morgonen träffar du din kirurg för att gå igenom operationen och få svar på eventuella frågor. De här operationerna kan göras både i lokalbedövning eller i narkos.

Uppföljning och konvalescens

Efter en vecka kommer du tillbaka för att kontrollera sår, byta tejp och förband. De här operationerna ger vanligen blåmärken, ibland nästan inga och ibland lite mer. De försvinner naturligtvis, men det tar oftast ett par veckor. Du kan börja arbeta efter en eller ett par veckor. Det beror lite på ditt arbete och hur mycket svullnad och blåmärken du får. Svullnaden försvinner successivt, men du kan se resultatet av operationen omedelbart. Slutresultatet ser du först när all svullnad har lagt sig och ärren mognat, det kan ta upp till ett år.

Boka tid för en konsultation och prata med en specialist för att komma fram till vad som är bäst för dig.