Näsplastik – Rhinoplastik

Näsan är, som vi alla vet, mycket viktig för att kunna lukta med och luktsinnet ger även en del av smaken till maten vi äter och inte minst för att kunna andas. Näsans utseende påverkar på ett avgörande sätt hur vi ser ut i ansiktet och för de som upplever sig missnöjda med sin näsa kan en näsplastik, där näsans utseende förändras, ha en otrolig effekt på både utseende, självbild och självförtroende. För en del är det näsans knöl eller ”hump”, som den också kallas, som upplevs för stor och resten av näsan är bra. Ibland är det nästippen som är stor och bred som ska korrigeras. Vissa tycker att sin näsa är lite lång och kanske drar den nedåt när du skrattar. Mer sällan upplevs näsan för kort och för liten. Ibland är det flera saker som ska förändras samtidigt. Sneda näsor kan vi försöka göra mer raka, men det kan vara svårt att helt korrigera.

Oavsett vad som inte upplevs bra med näsan är det viktigt att förstå de begränsningar som finns med en näsplastik. Allt är inte möjligt att förändra och det viktigaste är att ha realistiska förväntningar. Dessutom kan läkningen av näsan efter kirurgin vara oberäknelig på så vis att ärrvävnad inne i näsan ändrar på formen eller kan göra att näsan blir lite ojämn. Trots detta är de flesta nöjda med sin ”nya” näsa.

Risker och komplikationer

Den största risken med en näsoperation är att dina förväntningar är för höga, men de flesta får ett mycket bra resultat som de är nöjda med.

Vanliga komplikationer:

  • Övergående nästäppa eller känsla av att det är trångt att andas
  • Kvarstående snedhet (om sned näsa från början)
  • Svullnad
  • Näsblod precis efter operationen

Ovanliga komplikationer:

  • Svårare att andas för att näsan blivit för trång
  • Huden på näsan får för lite blodförsörjning vilket ger sår med efterföljande ärr
  • Ärret under näsan blir tjockt och synligt

Så här går operationen till

Innan operationen har du varit på en konsultation där du och din plastikkirurg har diskuterat vilka bekymmer du upplever och vad som skulle kunna göras. Ett nytt besök bokas in och då planeras ett 3D-foto på datorn som gör att du ser hur din nya näsa skulle kunna se ut. Denna bild är till för du ska förstå vad som är möjligt att göra och att din plastikkirurg ska förstå hur du vill att näsan ska se ut. Det är inte säkert att näsan blir precis som denna bild utan den ska ses som en målbild.

Operationen görs när du sover och oftast används en öppen teknik vilket innebär att du får ett ärr över collumella, det vill säga, under näsan medan övriga ärr finns innanför näsborrarna och syns inte. Vid operationen är det inte ovanligt att näsans ben behöver knäckas för att göra näsan smalare och att en del av brosket i näsan omformas. Operationen avslutas med att du får ett gips över näsan som ska sitta på mellan 7-14 dagar. Inne i näsan sitter två stycken tamponader/näsproppar som ska motverka svullnad. Dessa tar du själv ut efter 2 dagar.

Uppföljning

Efter ca 7-9 dagar kommer du för uppföljning och då tar vi bort gipset som främst är till för att motverka svullnad. Ibland får du ett nytt gips som sedan sitter på ytterligare 7 dagar men ibland räcker det med tejpning efter 7-9 dagar med gips. Efter 2 veckor kommer du tillbaka för en andra kontroll i vissa fall borttagande av gipset. Efter ca 1-1,5 år kan man anse att näsan är färdigläkt och ett avslutande besök planeras.

Konvalescens

Under de första 1-2 veckorna din näsplastik kan du ha lite blåmärken under ögonen, vid sidan och på näsan som successivt försvinner. Näsan kan kännas lite täppt under de första veckorna men det minskar successivt. Vid de första besöken är oftast näsan så svullen att det är omöjligt att se slutresultatet. Efter att gipset tagits bort fortsätter du att tejpa näsan nattetid under ca 4-6 veckor för att hindra svullnad.

Boka tid för en konsultation och prata med en specialist för att komma fram till vad som är bäst för dig.