Malin Claudelin

Dr Malin Claudelin studerade medicin vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg och tog läkarexamen år 2010. Efter ett par år inom ortopedi och
allmänmedicin bestämde hon sig för att specialisera sig till Dermatolog, (hudläkare).

Malin har under sin utbildning till hudläkare även gjort placeringar bland annat inom onkologi, kirurgi och patologi. Hon är medlem i Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi (SSDV).

Malin är verksam som hudläkarspecialist på Elite Clinic men även på ett av våra landstingssjukhus.

En av de största fördelarna med att arbeta på Elite Clinic är lugnet säger Malin:”Möjligheten att få sitta ner med sin patient i en harmonisk miljö, med
gott om tid för samtalet och utrymme att gemensamt gå till botten med besväret, för att sätta in den mest lämpade behandlingen är optimal”.
”Att dessutom få möjlighet till ett nära samarbete med erfarna plastikkirurger, hudterapeuter och sjuksköterskor tränade inom hud är inspirerande och utvecklande och en fantastisk tillgång för patienterna”.

Malin Caludelin - Dermatolog