Fillers

Det finns en mängd olika fillers på marknaden, både permanenta och icke permanenta. På Elite Clinic använder vi enbart icke permanenta fillers gjorda på kemiskt framställd hyaluronsyra. Hyluronsyra finns naturligt i våra kroppar och bryts sakta ned, så även den produkt vi sprutar in. Hur länge den håller beror av både typ av produkt men även var vi sprutar och individuella variationer. Vi använder Restylane som är en av de första på marknaden och dessutom utvecklades i Sverige, många miljoner behandlingar har utförts med Restylane.

Vanliga behandlingsområden är förstås läppar och mungipor men också vecket mellan näsan och munnen, den sk nasolabialfåran. Även volym på kinderna eller i tårdiket för att motverka ringar under ögonen är vanligt. Näsor kan med en mycket liten dos få en formförändring som betyder mycket för profilen.

Behandlingen

Behandlingen görs med ytterst tunna nålar, ofta mjuka och trubbiga för att undvika oönskade effekter. Det krävs inga förberedelser och går fort att behandla, sällan över 30-45 minuter.

Resultat

Resultatet av behandlingen kommer omedelbart men beroende av produkt sätter sig effekten de närmsta dagarna när hyaluronsyran binder fukt och svullnaden lägger sig. Hur länge resultatet håller i sig varierar från person till person men också beroende på område och vilken produkt som använts.

Uppföljning

Ingen särskild uppföljning behövs men du är alltid välkommen på ett återbesök om det är något du undrar över.

Efterförlopp och konvalescens

Direkt efter en behandling skall man undvika att massera de behandlade områdena och även avstå hårdare fysisk träning första dygnet. Svullnad de första dagarna är vanligt. I övrigt behövs ingen återhämtningstid utan man lever som vanligt.

Risker och komplikationer

Det kan bli små blåmärken just vid insticken och ibland förekommer lite rodnad några timmar efter behandlingen. I mycket sällsynta fall har allergiska reaktioner förekommit. Om hyaluronsyran injiceras felaktigt in i ett blodkärl kan detta täppas till och komplikationer uppstå. Hyalas är ett naturligt enzym som också framställs för att kunna användas om produkten injicerats felaktigt. Om det injiceras i produkten bryts detta ned.